De Collectie Six heeft als doelstelling het behoud van de Nederlandse cultuur binnen Nederland en ontvangt sinds 1809 belangstellenden. De Collectie ontvangt sinds 1955 een bijdrage voor de exploitatie van de Staat der Nederlanden. 

De volgende personen, bedrijven en fondsen maken het met hun bijdrage mogelijk dat ook het Tulpboek voor Nederland behouden blijft. Wij zijn hen grote dank verschuldigd.

 

 
AFS Group
A.J.W. Baan-d'Ailly
Mr. J.W. Baerveldt
Robert-Jan Boelen
Pierre en Lilian Boels
Herman en Saskia de Boer
Zsuzsi en Onno Borgeld
Sixtine  van Boxmeer 
Emile van Boxmeer 
Jan van den Broek
Peter en Anne Marie Broers-De Laat
Marie, Tintin, Flo en Nimi de Bruijn
Roland en Ludolphine van Haersma Buma- barones Schimmelpenninck van der Oye
Menko en Kyra ten Cate
Michiel Cohen en Anita Olifiers
Paul en Vera † van Dantzig-Volz 
Stef van Doesburg
Ad en Sietske Ebus-Mulders
Frank en Ellen van den Eeden
Oncko Edzard baron van der Feltz
Arent en Marthe Fock- Fentener van Vlissingen
Els van Geel
Arlineke Gelderblom
Heineken International BV 
Frans van Houten
Paul en Katinka Hugenholtz
Roland Jan Huizing en Miety Heiden
Christophe Janet
P.W. Janssen's Friesche Stichting 
Hein en Elsbeth Jens-van Reede
Ester L. Kalis
De Keukenhof 
Lucy en Jan Carel Kingma-van Meer
Hizkia van Kralingen
C.M. Kraus-van Essen
Annet en Peter van der Laan
Thijs van der Laan en Els de Jong
van Lanschot/Kempen
Familie Laqueur
Guus en Andrea van der Linden
Hessel en Ientje Lindenbergh-Sluis
Tijo en Christine van Marle
Bob Meijer
Merlin Melles
Rose-Marie en Eijk de Mol van Otterloo
Flip Oosterberg en Bart Maussen
Liesbeth van der Pol Dok architecten
Martien van der Poel
Joost R. Ritman Collectie
Eric de Rothschild
Albert Sandberg
Frances Sandberg-Mak van Waay
Julia A. Scholte
Alain Six
Annabelle en Jan Six van Hillegom
Jan Willem Six van Vromade
Pieter Jacob Six
Yvette Six-Christophe
Jan van der Steenhoven
Stichting Andla Fonds 
Stichting Beau Lieu et Beaux Arts
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Kramer-Lems
Stichting Nelis van Dril
Stichting Pruikenburg Fonds
Stichting Rembrandt op reis
Stichting Virtutis Opus
Ten Cate Stichting tot behoud van het erfgoed
The Paul Klaassen Family Foundation
Amsterdam Tulip Museum
Ed en Vivian Veenendaal-van Reigersberg Versluys
Rob Vellekoop
Via Scara b.v.
Vrienden van Jan des Bouvrie
Diederik en Irina van Wassenaer-Schavgenia
Elise Wessels-van Houdt
Cor van Zadelhoff en Volkert Doeksen
Familie van Zanten
Maarten en Hettie Zier- Nolte
Henriette en Ludger van Zwetselaar-Six

 

18 anonieme schenkers

 

8 begunstigers

 

Met speciale dank aan het Prins Bernhard Culturfonds voor hun bijdrage aan de facsimile

 

De Collectie Six (Jan Six Stichting, ANBI) heeft zich statutair verplicht

dat het Tulpboek voor altijd in Nederland zal blijven.

 

Amsterdam, 20 januari 2020