Geachte bezoekers en belangstellenden,

 

Gezien de nieuwe uitbraken van het Coronavirus in Nederland en ook wereldwijd, hebben wij

tot onze grote spijt besloten om alle bezoeken aan ons woonhuis, waarin de Collectie zich

bevindt, tot en met 31 december te annuleren. Naast de toename van het aantal besmettingen

door Covid 19, hebben wij ook het probleem dat er in de kleinste kamers in huis

onvoldoende afstand kan worden gehouden. Hiermee proberen wij zowel u alsook

onszelf te beschermen. Wij hopen u weer te mogen ontvangen, zodra het tij is gekeerd.

Ontwikkelingen omtrent heropening kunt u volgen op onze website vanaf december.

Met vriendelijke groet,

 

 Jan en Annabelle Six van Hillegom

 

 

 

 

Dear visitors and interested parties,

 

In view of the new Covid 19 outbreak in the Netherlands and worldwide,

we have decided to cancel all visits to our home, where the Collection is located, until

December 31st. In addition to the increase in the number of infections caused by Covid 19,

we also have the problem that insufficient distance can be kept in the smallest rooms

in the house. With these measures we try to protect both you and ourselves.

We hope to see you again as soon as the tide has turned. Developments regarding

reopening can be followed on our website from December onwards.

Sincerely,

 

Jan and Annabelle Six van Hillegom

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands  

 

 

English