De Collectie Six heeft als doelstelling het behoud van de Nederlandse cultuur binnen Nederland en ontvangt sinds 1809 belangstellenden. De Collectie ontvangt sinds 1955 een bijdrage voor de exploitatie van de Staat der Nederlanden. 

De volgende personen, bedrijven en fondsen maken het met hun bijdrage mogelijk dat ook het Tulpboek voor Nederland behouden blijft. Wij zijn hen grote dank verschuldigd.

 

Robert-Jan Boelen
Sixtine van Boxmeer 
Emilie van Boxmeer
Jan van den Broek
Marie, Tintin, Flo en Nini de Bruijn
Roland en Ludolphine van Haersma Buma- Barones Schimmelpenninck van der  Oye
Michiel Cohen
Frank en Ellen van den Eeden
Arent en Marthe Fock- Fentener van Vlissingen
Frans van Houten
Hein en Elsbeth Jens-van Reede
Keukenhof 
Lucy en Jan Carel Kingma-van Meer
Guus en Andrea van der Linden
Geert Mak
Tijo en Christine van Marle
Bob Meijer
Merlin Mellis
Rose-Marie en Eijk de Mol van Otterloo
Flip van Oosterberg en Bart Maussen
Joost R. Ritman Collectie Amsterdam
Albert Sandberg
Frances Sandberg-Mak van Waay
Annabelle en Jan Six van Hillegom
Jan van der Steenhoven en Ester Kalis
Stichting Andla Fonds 
Stichting Beau Lieu et Beaux Arts 
Stichting Gravin van Bylandt
Stichting P.W. Janssen's Friesche
Stichting Rembrandt op reis
Ten Cate Stichting tot behoud van het erfgoed
The Amsterdam Tulip Museum
Ed en Vivian Veenendaal-van Reigersberg Versluys
Elise Wessels-van Houdt
7 anonieme schenkers

 

De Collectie Six (Jan Six Stichting, ANBI) heeft zich statutair verplicht

dat het Tulpboek voor altijd in Nederland zal blijven.

 

Amsterdam, 16 juli 2019