De Collectie Six heeft als doelstelling het behoud van de Nederlandse cultuur binnen Nederland en ontvangt sinds 1809 belangstellenden. De Collectie ontvangt sinds 1955 een bijdrage voor de exploitatie van de Staat der Nederlanden. 

De volgende personen, bedrijven en fondsen maken het met hun bijdrage mogelijk dat ook het Tulpboek voor Nederland behouden blijft. Wij zijn hen grote dank verschuldigd.

 

Robert-Jan Boelen
Pierre en Lilian Boels
Sixtine  van Boxmeer 
Emile van Boxmeer 
Jan van den Broek
Peter en Anne Marie Broers-De Laat
Marie, Tintin, Flo en Nimi de Bruijn
Roland en Ludolphine van Haersma Buma- Barones Schimmelpenninck van der  Oye
Menko en Kyra ten Cate
Michiel Cohen
Paul en Vera † van Dantzig-Volz 
S. van Doesburg
Frank en Ellen van den Eeden
Arent en Marthe Fock- Fentener van Vlissingen
Els van Geel
Arlineke Gelderblom
Heineken International BV 
Frans van Houten
P.G. Hugeholtz
Roland Jan Huizing en Miety Heiden
Hein en Elsbeth Jens-van Reede
Keukenhof 
Lucy en Jan Carel Kingma-van Meer
C.M. Kraus-van Essen
Thijs van der Laan en Els de Jong
Guus en Andrea van der Linden
Hessel en Ientje Lindenbergh-Sluis
Geert Mak
Tijo en Christine van Marle
Bob Meijer
Merlin Mellis
Rose-Marie en Eijk de Mol van Otterloo
Flip Oosterberg en Bart Maussen
Martien van der Poel
Joost R. Ritman Collectie Amsterdam
Eric de Rotschild
Nathaniel en Esther de Rothschild
Albert Sandberg
Frances Sandberg-Mak van Waay
Julia A. Scholten
Annabelle en Jan Six van Hillegom
Pieter Jacob Six
Jan Willem Six van Vromade
Jan van der Steenhoven
Stichting Andla Fonds 
Stichting Beau Lieu et Beaux Arts 
Stichting Gravin van Bylandt
Stichting P.W. Janssen's Friesche
Stichting Rembrandt op reis
Ten Cate Stichting tot behoud van het erfgoed
The Amsterdam Tulip Museum
Ed en Vivian Veenendaal-van Reigersberg Versluys
Via Scara b.v.
Vrienden van Jan des Bouvrie
Elise Wessels van Houdt
Henriette en Ludger van Zwetselaar-Six
12 anonieme schenkers

 

De Collectie Six (Jan Six Stichting, ANBI) heeft zich statutair verplicht

dat het Tulpboek voor altijd in Nederland zal blijven.

 

Amsterdam, 23 september 2019