Toen in de 17e eeuw het verzamelen van kunst in de mode raakte, was het gebruikelijk dat welgestelde

families hun collecties kunst toegankelijk stelden voor belangstellenden. Mijn familie volgt dit gebruik nog

steeds en we stellen ons huis dan ook open voor hen die belangstelling hebben om de Collectie Six te be-

zichtigen. De woonhuizen van onze voorouders waren altijd gevestigd in Amsterdam, zo bevond de

collectie zich aanvankellijk op de Herengracht 619, voordat die aan het eind van de 18e eeuw

verhuisde naar nr. 509 tot 511, om in 1915 op de huidige locatie Amstel 218 te eindigen.

       Door huwelijken is de oorspronkelijke verzameling van vele portretten generaties lang uitgebreid en

verrijkt met een aantal erfenissen – met name door de erfenissen van Dirk en Margaretha Tulp, beiden

kinderen van Dr. Nicolaes Tulp, de hoofdpersoon in Rembrandts beroemde  'Anatomische les'.

Van de familie Hop, de bedenkers van de Haagse Hopjes, kwamen prachtige zilveren gebruiksvoorwerpen.

Door Lucretia van Winter werd behalve het grote correspondentie-archief van haar grootouders ook haar

eigen kunstcollectie en verzameling literaire werken toegevoegd. Ook de families Teding van Berkhout

en Bosch Reitz hebben aanzienlijk bijgedragen  aan de collectie.

       De geschiedenis van onze kunstcollectie is rijk en tot de verbeelding sprekend. Elk tentoongesteld

schilderij of object heeft een eigen verhaal, en vormt een onlosmakelijk deel van het erfgoed van

mijn familie en de geschiedenis ervan. 

       De Collectie Six bestond al ver voordat wij geboren werden, en zal – naar wij hopen – nog

vele generaties voortbestaan. Het doet ons bijzonder veel genoegen u uit te nodigen

voor een bezoek aan ons woonhuis.

 

Jonkheer en Mevrouw Six van Hillegom